FAMILIA PAZ

Jean-Jacques Rousseau decía que sempre hai un libro aberto para todos os ollos: a natureza.
O proxecto de Jesús fai xustiza a esta frase. As imaxes amosan un lugar esquecido, un claro no medio dun bosque onde o entorno aseméllase ao que debería ser, un hábitat no que dous seres conviven en perfecta harmonía, compartindo, pode que de forma inconsciente, unha débeda mutua, unha xustiza natural e fermosa.
Isto non é máis que o principio dunha historia na que os personaxes xiran en torno ós dous protagonistas, un home, que a pesar de moitas dificultades ten a forza necesaria para continuar ca sua ilusión, e as bestas, un animal nobre e fermoso. Dalgunha maneira estes dous elementos son parte da mesma idea, condicionados por unha terra e uns costumes cada vez máis descoñecidos, e a través dos cales manteñen viva unha tradición.

Texto de Manuel García Vicente
-------------
Jean-Jacques Rousseau decía que siempre hay un libro abierto para todos los ojos: la natureza.
El proyecto de Jesús hace justicia a esta frase. Las imágenes muestra un lugar olvidado, un claro en el medio de un bosque donde el entorno se parece a lo que debería ser, un hábitat en el que dos seres conviven en perfecta harmonía, compartiendo, puede que de forma inconsciente, una deuda mutua, una justicia natural y hermosa.
Esto no es más que el principio de una historia en la que los personajes giran en torno a los dos protagonistas, un hombre, que a pesar de muchas dificultades tiene la fuerza necesaria para continuar con su ilusión y las "bestas" (caballos salvajes), un animal noble y hermoso. De alguna manera estos dos elementos son parte de la misma idea, condicionados por una tierra y unas costumbres cada vez mas desconocidas y a través de las cuales mantienen viva una tradición.

Texto de Manuel García Vicente

2017 - Presente.